Home blog За Земята fkdsljfkdslfj

Медитирайте.
Медитирайте всекидневно.
Направете медитацията по- съществената част от живота си в сравнение с човешкото оцеляване.
Медитирайте по ваш собствен начин. Трябва да намерите своя собствен Водач към Пътя. Може би нечий начин за медитация ще работи за вас, може би не. Вашият собствен метод е методът, който работи за вас, и трябва да търсите и да откриете този метод… или може би въобще няма метод. Във вас изначално е въплътена способността да медитирате.
Преди откритието на Светлината във вас целта на медитацията е това Откриване. След Откритието целта на медитацията е следването на Пътя.
Следването с Вътрешния Водач е много лично преживяване.
Следването на Пътя след Откритието на Светлината е едновременно лично и божествено-вселенско преживяване.
Не съществува предписана позиция на тялото за медитация, освен тази, която сами ще откриете по време на собствените си медитации.
Не съществува предписан метод на дишане. Дишането ще дойде по свой собствен начин.
Не съществува предписано „преживяване“ освен Божественото Преживяване и Емоции след като ги откриете. Откриването на тези Божествени Емоции е еволюция на Съзнанието.
Съществува Вяра, по-специално във Вътрешната Същност.

 

‘Божествена Медитация – отваряне към Съзнанието на Буда – Христос’
Целият текст: скоро

You may also like

Leave a Comment